Voor direct contact bel: 0527 86 02 90

“Van harte welkom op de website van VOREM, Vastgoed Ontwikkeling Realisatie En Management. VOREM ondersteunt en adviseert vastgoed eigenaren en organisaties bij het zoeken naar oplossingen voor vele hedendaagse vraagstukken voortkomend uit gewijzigd (overheids-) beleid, maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen etc. Met een proactieve en efficiënte aanpak werken wij in nauw overleg met de opdrachtgever aan toekomstbestendig vastgoed, waardevaster, exploitabel en betaalbaar voor aantrekkelijke werken en/of wonen. U kunt hierbij denken aan:

VOREM

Fokko Ringnalda
IJszee 8
8303 NC Emmeloord

Vastgoedadvies
Ontwikkeling
Realisatie
En
Management